🍃 🌱 💧Yeni Sezonda Toptan Fiyatlar

Bahçelog'da
Hızlı Teklif Al

Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık


2,042.76 TL
1,076.25 TL

1000₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo fırsatı.

Eğer hemen alırsan, en geç yarın kargoda!

Sınırlı sayıda teklif, üstelik toptan fiyatına!

 • SKU: 456455015354
Sepeti Görüntüle

Bu ürünü şuan da 9 kişi görüntülüyor.


Favoriye Ekle

Peyzaj düzenlemesi, bir bahçenin görünümünü, düzenini ve estetiğini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, uygun peyzaj sınırlayıcıları kullanmak, çim alanlarını ve bitki yataklarını ayrıştırmak için ideal bir yol sunar. Siyah çim ayırıcılar, bu amaçla yaygın olarak tercih edilen pratik ve estetik bir seçenektir. Bu makalede, sizlere siyah çim ayırıcıların faydalarını ve kullanımının nasıl peyzaj projelerine katkıda bulunduğunu aktaracağız.

Siyah çim ayırıcılar, toprak ayıracı olarak da bilinen dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme, hem dış hava koşullarına dayanıklılık sağlar hem de çevresel etkilere karşı direnç gösterir. 25 metrelik uzunluğuyla geniş bir alanı kapsayan bu ayırıcılar, çimleri diğer bitki yataklarından temiz bir şekilde ayırırken, aynı zamanda profesyonel bir görünüm sunar.

Bu çim şekillendirici, 50 adet kazık ile birlikte gelir. Kazıklar, ayırıcının yerinde sabit kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Yerleştirme işlemi kolaydır ve sadece birkaç basit adımda tamamlanabilir. Bu sayede, peyzaj düzenlemenizi hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Siyah çim ayırıcılar ayrıca görsel cazibeleriyle de öne çıkar. Şık siyah renkleri, çevredeki bitkilere ve çimlere karşı güzel bir kontrast oluşturur. Ayırıcının keskin hatları, peyzaja net bir tanımlama sağlar ve farklı alanları birbirinden ayırırken düzgün bir görüntü sunar.

siyah çim ayırıcılar, peyzaj projelerinizde kullanabileceğiniz mükemmel bir seçenektir. 25 metre uzunluğunda olan bu dayanıklı ayırıcılar, çimlerinizi diğer bitki yataklarından ayrıştırırken estetik bir görünüm sağlar. İçerdikleri 50 adet kazık, yerleştirme işlemini kolaylaştırır ve ayırıcının sabit kalmasını sağlar. Şık siyah rengi, peyzajınıza zarif bir dokunuş katarak görsel olarak da cazip bir görüntü oluşturur. Siyah çim ayırıcılarla bahçenizin düzenini ve estetiğini daha iyi kontrol edebilir ve keskin hatlarıyla şık bir peyzaj oluşturabilirsiniz.

Gardeners Rejoice: Transform Your Lawn with the Innovative Black Grass Separator

Siz bahçe severler için müjde! Yepyeni bir ürün olan siyah çim ayırıcı ile bahçenizi dönüştürebilirsiniz. Bu inovatif alet, bahçenizdeki çim alanını mükemmel bir şekilde sınırlar ve göz alıcı görüntüler elde etmenizi sağlar.

Geleneksel çim ayırıcılarla karşılaştırıldığında, siyah çim ayırıcının benzersizliği öne çıkıyor. Klasik çitler veya plastik sınırlar gibi geleneksel yöntemler yerine bu yenilikçi araç, daha modern ve estetik bir görünüm sunar. Siyah renkte tasarlanmış olması, çevredeki bitkilerin ve çimlerin güzelliğini ön plana çıkarırken gözleri yormaz. Bu sayede, bahçenizin mimari detaylarına odaklanmanız ve doğanın sunduğu güzellikleri tam anlamıyla yaşamanız mümkün olur.

Siyah çim ayırıcı, kullanım kolaylığı açısından da büyük avantajlar sunar. Taşınabilir ve hafif yapısı sayesinde istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ayrıca, ayarlama işlemi son derece basittir ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çim alanınızı sınırlayabilirsiniz. Bahçenizin herhangi bir bölümünde, bahçe yolu kenarında veya çiçek tarhlarının etrafında kullanabilirsiniz.

Siyah çim ayırıcının en büyük avantajlarından biri, çiminize verdiği profesyonel ve düzenli görüntüdür. Sık sık yaygın olan çimlerin çevresini belirginleştirerek çim alanının daha temiz ve bakımlı görünmesini sağlar. Ayrıca, bitkilerinizin çim üzerinde yayılmasını engeller ve böylece bahçenizdeki bitki düzenini kolaylıkla koruyabilirsiniz.

bahçenizde estetik açıdan mükemmel bir görüntü elde etmek istiyorsanız siyah çim ayırıcı tam size göre bir araçtır. Klasik yöntemlere göre çok daha pratik ve şık bir seçenek sunar. Bahçenizi yenilemek ve çiminizi profesyonel bir şekilde sınırlamak için hemen siyah çim ayırıcıyı deneyin. Eşsiz tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde bahçenizdeki dönüşümü keyifle yaşayacaksınız.

Creating Perfect Landscapes: Exploring the Benefits of the Green 25-Meter Lawn Shaper

Having a beautiful landscape is the dream of every homeowner. It not only enhances the aesthetic appeal of your property but also creates a pleasant environment to relax and enjoy outdoor activities. One key element in achieving a perfect landscape is maintaining well-manicured lawns. In this article, we will explore the benefits of the Green 25-Meter Lawn Shaper and how it can help you create stunning landscapes effortlessly.

The Green 25-Meter Lawn Shaper is a revolutionary tool designed to simplify lawn maintenance and transform your outdoor space into a work of art. With its advanced features and user-friendly design, this innovative tool has gained popularity among homeowners and professional landscapers alike.

One of the prominent advantages of the Green 25-Meter Lawn Shaper is its ability to create precise and defined edges on your lawn. This unique feature allows you to achieve clean lines and curves, giving your landscape a polished and professional look. Gone are the days of using manual trimmers or struggling with uneven edges. With this powerful tool, you can effortlessly shape your lawn with precision and perfection.

Furthermore, the Green 25-Meter Lawn Shaper is known for its efficiency and time-saving capabilities. Its cutting-edge technology enables you to cover a larger area in less time compared to traditional methods. Whether you have a small backyard or an extensive garden, this tool ensures that you can complete your lawn shaping tasks quickly and efficiently, freeing up more time for other enjoyable activities.

Another notable benefit of using the Green 25-Meter Lawn Shaper is its versatility. It is suitable for various types of terrains, including flat lawns, sloping landscapes, or even areas with obstacles like trees or flower beds. This adaptability makes it an ideal choice for both residential and commercial properties, allowing you to maintain pristine lawns regardless of the landscape challenges.

the Green 25-Meter Lawn Shaper offers numerous benefits for homeowners and landscapers seeking to create perfect landscapes. From precise edging to time-saving efficiency and versatility, this tool revolutionizes the way we shape and maintain our lawns. With its user-friendly features and exceptional results, it has become an essential companion for anyone striving to achieve stunning outdoor spaces with minimal effort.

Revolutionary Soil Dividers: Unleashing the Power of the Landscape Boundary Creator

Have you ever wondered how to effectively manage your garden or landscape with ease? Look no further than the revolutionary soil dividers, a game-changer in the world of gardening and landscaping. With their innovative design and functionality, these boundary creators are set to transform the way you approach your outdoor spaces.

Gone are the days of tedious manual labor and constant maintenance. The soil dividers offer a streamlined solution that allows you to create distinct zones within your garden effortlessly. Whether you want to separate different plant varieties, prevent invasive species from spreading, or define specific areas for various purposes, these dividers have got you covered.

What sets the soil dividers apart is their simplicity and versatility. Made from durable materials, they can withstand the test of time and harsh weather conditions. Installing them is a breeze - just insert them into the ground at your desired locations, and they're ready to go. No need for complex tools or professional assistance.

But it doesn't stop there. These boundary creators are designed to enhance the aesthetics of your landscape as well. Available in various colors and styles, they seamlessly blend with the natural surroundings while adding a touch of elegance to your outdoor space. Say goodbye to unsightly plastic barriers or makeshift solutions that detract from the beauty of your garden.

In addition to their practicality and visual appeal, the soil dividers also contribute to the overall health and productivity of your plants. By establishing clear boundaries, they promote better airflow, drainage, and root development. This translates to healthier, more vibrant plants that thrive in their designated areas.

Imagine the possibilities - a garden where every plant has its designated space, allowing you to unleash your creativity without limitations. Experiment with different combinations, create stunning patterns, and watch as your landscape transforms into a work of art.

soil dividers are a revolutionary tool that empowers gardeners and landscapers to take control of their outdoor spaces like never before. With their ease of use, aesthetic appeal, and positive impact on plant health, they have become an indispensable asset for anyone looking to maximize the potential of their garden or landscape. Get ready to unlock the power of the landscape boundary creator and witness the transformation it brings to your outdoor sanctuary.

50 Stakes to Shape Your Ideal Yard: Unveiling the Versatility of the Grass Contouring Tool

Creating an ideal yard that stands out requires careful planning and attention to detail. One tool that can significantly transform your landscape is the grass contouring tool. With its versatility and precision, it offers endless possibilities for shaping your outdoor space. In this article, we will explore 50 stakes that demonstrate the power of the grass contouring tool in achieving the yard of your dreams.

 1. Curved Pathways: Use the grass contouring tool to create elegant curved pathways that guide visitors through your garden.

 2. Gentle Slopes: Sculpt gentle slopes in your lawn to add dimension and create a visually appealing landscape.

 3. Terraced Gardens: Utilize the tool's contouring ability to build beautiful terraced gardens, adding depth and structure to your yard.

 4. Flowerbed Borders: Define flowerbed borders with neatly contoured edges, enhancing the overall aesthetic appeal.

 5. Raised Beds: Construct raised beds effortlessly, allowing for easy planting and improved drainage.

 6. Organic Shapes: Embrace natural forms by contouring grass into organic shapes, mimicking the beauty of untouched landscapes.

 7. Serpentine Patterns: Create captivating serpentine patterns that add a sense of movement and rhythm to your yard.

 8. Focal Points: Use the grass contouring tool to highlight focal points, such as sculptures or water features, by shaping the surrounding lawn accordingly.

 9. Ampitheater Seating: Carve steps into a sloping lawn, transforming it into an outdoor ampitheater perfect for entertaining guests.

 10. Multilevel Lawns: Establish multilevel lawns with varying heights, presenting an intriguing visual arrangement.

 11. Play Areas: Designate play areas for children by contouring the grass to form mounds and small hills.

 12. Privacy Screens: Shape tall grass barriers to create privacy screens that separate different sections of your yard.

 13. Pool Surroundings: Enhance the aesthetics of your pool area by contouring the grass around it, seamlessly integrating it into the landscape.

 14. Zen Gardens: Craft serene and harmonious zen gardens by meticulously shaping the grass with the contouring tool.

 15. Meditative Labyrinths: Create meditative labyrinths in your yard, offering a peaceful retreat for contemplation and relaxation.

 16. Outdoor Seating Nooks: Carve out cozy seating nooks within your lawn, perfect for enjoying quiet moments outdoors.

 17. Wildlife Habitats: Shape your yard to support local wildlife by creating habitats with varying grass heights.

 18. Water Runoff Solutions: Use the grass contouring tool to redirect water runoff and prevent erosion, effectively managing drainage.

 19. Illusion of Space: Employ clever contouring techniques to give the illusion of more space in smaller yards.

 20. Artistic Expressions: Let your creativity shine through by sculpting intricate patterns, symbols, or logos into your lawn.

 21. Sports Fields: Prepare sports fields by contouring the grass to meet specific requirements, ensuring optimal performance.

 22. Elegant Borders: Define the borders of your yard with gracefully contoured edges, adding a touch of refinement.

 23. Herb Spirals: Construct herb spirals using the grass contouring tool, providing a compact and visually appealing solution for growing herbs.

 24. Tree Rings: Frame the base of trees with circular grass rings, accentuating their presence and creating a clean, polished look.

 25. Native Plant Landscapes: Contour the grass to complement native plants, promoting biodiversity and creating an ecologically sustainable yard.

 26. Rooftop Gardens: Transform flat rooftops into stunning rooftop gardens by utilizing the grass contouring tool to create visual interest and structure.

 27. Vegetable Patch Arrangements: Design unique arrangements for vegetable patches, optimizing space while maintaining an attractive layout.

 28. Sensory Gardens: Shape the grass to create sensory gardens that engage sight, smell, touch, and sound, offering a truly immersive experience.

 29. Outdoor Entertaining Areas: Contour the lawn in outdoor entertaining areas to ensure optimal seating and flow for gatherings and parties.

 30. Transition Zones: Smoothly transition between different landscape elements using the grass contouring tool, creating seamless connections.

 31. Color Contrasts: Manipulate the contours to accentuate color contrasts within your yard, showcasing vibrant flowers against lush greenery.

 32. Xeriscapes: Sculpt low-maintenance xeriscapes by shaping the grass to conserve water and mimic arid landscapes.

 33. Mowing Patterns: Experiment with unique mowing patterns, such as stripes or waves, to add visual interest to your lawn.

 34. Winter Landscaping: Prepare your yard for winter by contouring the grass to accommodate snow accumulation and drainage.

 35. Outdoor Art Installations: Collaborate with artists to incorporate grass contouring into outdoor art installations, blurring the line between nature and art.

Soru: Merhaba, Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürününüzü bahçemde kullanmayı düşünüyorum. Ancak, ürünün montajı ve yerleştirilmesi konusunda herhangi bir uzmanlık gerektirip gerektirmediğini ve bu işlemi kendim yapabileceğim konusunda bilgi almak istiyorum. Ayrıca, ürünün dayanıklılığı ve hava koşullarına karşı direnci hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Merhaba, Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüz, kullanımı kolay ve pratik bir tasarıma sahiptir, bu nedenle özel bir uzmanlık gerektirmez. Montajı ve yerleştirilmesi için paket içerisinde detaylı bir kullanım kılavuzu bulunmaktadır ve bu işlemi basit el aletleri ile kendiniz yapabilirsiniz. Ürünümüz, yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir ve UV korumalıdır, bu sayede güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca, hava koşullarına karşı yüksek dirence sahip olup, soğuk, sıcak ve yağışlı hava şartlarında formunu koruyarak uzun süreli kullanım imkanı sunar. 50 adet kazık ile birlikte gelen ürünümüz, çim ve toprak arasında net bir ayrım sağlayarak bahçenizin düzenli görünmesine katkıda bulunur. Herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Soru: Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürününün montajı nasıl yapılır ve zemin hazırlığı için önerileriniz nelerdir?
Cevap: Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürününün montajı oldukça basittir ve aşağıdaki adımları takip ederek kolayca yapabilirsiniz: 1. Planlama: İlk olarak, çim ayırıcıyı yerleştirmek istediğiniz alanı ölçün ve planlayın. Bu, gereksiz kesimlerin ve malzeme israfının önüne geçecektir. 2. Zemin Hazırlığı: Toprağı düzleştirin ve çakıl, kök veya diğer engelleri temizleyin. Toprak çok sertse, çim ayırıcının yerleştirileceği çizgi boyunca bir hendek kazmak için bir çapa veya kürek kullanabilirsiniz. 3. Yerleştirme: Çim ayırıcıyı planladığınız alana yerleştirin. Eğer gerekliyse, uygun boyutlarda kesim yaparak parçaları birleştirin. 4. Sabitleme: Çim ayırıcını yerine yerleştirdikten sonra, 50 adet kazığı kullanarak sabitleyin. Kazıkları düzenli aralıklarla yerleştirerek çim ayırıcının düzgün ve sabit kalmasını sağlayın. 5. Son Kontroller: Tüm çim ayırıcılar yerleştirildiğinde ve sabitlendiğinde, çevresindeki toprağı düzeltin ve sıkıştırın. Bu, çim ayırıcının daha sağlam durmasına yardımcı olacaktır. 6. Sulama: Montaj tamamlandıktan sonra, çim ve bitkilerin ihtiyacına göre sulama yapın. Çim ayırıcı, sulama sırasında suyun sadece istenilen bölgelere gitmesine yardımcı olacaktır. Öneriler: Montaj sırasında eldiven kullanmak ellerinizi koruyacaktır. Ayrıca, çim ayırıcıyı yerleştirmeden önce toprağın nemli olmasına dikkat edin, böylece toprak daha esnek olacak ve işlemi kolaylaştıracaktır. Montajdan sonra, çim ayırıcının etrafındaki toprağı iyice sıkıştırmak, uzun vadede daha stabil bir yapı sağlayacaktır.

Soru: Merhaba, Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürününüzün montajı ve yerleştirilmesi konusunda herhangi bir uzmanlık gerektiriyor mu, yoksa bir DIY (kendin yap) projesi olarak kendi başıma kurabilir miyim?
Cevap: Merhaba! Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürünümüz, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde özel bir uzmanlık gerektirmemektedir. Kendi başınıza, DIY (kendin yap) bir proje olarak kolaylıkla montajını ve yerleştirmesini yapabilirsiniz. Ürün paketinde yer alan detaylı kullanım kılavuzu, adım adım montaj sürecini açıklamaktadır ve 50 adet kazık, çim ayırıcınızı toprağa sabitlemeniz için gereken tüm desteği sağlar. Yine de herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Mutlu bahçecilikler!

Soru: Merhaba, Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürününüzün montajı zor mu ve herhangi bir alet gerektiriyor mu?
Cevap: Merhaba! Siyah Çim Ayırıcı Peyzaj Sınırlayıcı Toprak Ayıracı Yeşil 25 Metre Çim Şekillendirici 50 Adet Kazık Bahçe sulama ürünümüz, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde kolay bir montaja sahiptir. Paket içerisinde gelen 50 adet kazık ile birlikte, çim ayırıcıyı toprağa sabitlemek oldukça basittir. Genellikle ekstra bir alete ihtiyaç duymadan, elinizle kazıkları toprağa iterek montajı tamamlayabilirsiniz. Ancak, toprak çok sert veya taşlı ise, kazıkları yerleştirmek için bir çekiç kullanmanız gerekebilir. Ürünümüz, bahçenizin kenarlarını düzenli bir şekilde ayırmanıza ve peyzaj tasarımınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak tanır. Montaj sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ürünle birlikte gelen kullanım kılavuzunu takip edebilir veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.